Młodzieżowy Klub Wolontariatu

Młodzieżowy Klub
Wolontariatu

 

 

?Człowiek jest wielki nie przez to co ma,
nie przez to kim jest,
lecz przez to czym dzieli się z innymi.?

Jan Paweł II

Wolontariat to bezpłatne, świadome i bezinteresowne działania na rzecz innych, wykraczające poza związki rodzinno-koleżeńsko- przyjacielskie.

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia dla innych osób.

Opiekunem Klubu jest mgr Izabela Pluta

Celem naszej działalności jest:

 • bezinteresowna pomoc na rzecz podopiecznych potrzebujących pomocy i wsparcia,
 • kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych ludzi,
 • zdobywanie nowych doświadczeń,
 • rozwijanie wśród wychowanków postaw otwartości wrażliwości na potrzeby lokalnego środowiska,
 • zapoznawanie z ideą wolontariatu,
 • przygotowanie młodzieży do podejmowania pracy woluntarystycznej,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych,
 • rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży,
 • nauka samorządności,
 • realizacja projektów,
 • kształtowanie postaw wrażliwości, otwartości, empatii i solidarności.

Działania naszego klubu:

 • systematyczne szkolenia wolontariuszy w zakresie pracy metodycznej, psychologicznej i medycznej,
 • indywidualna praca wolontariuszy w wybranym przez siebie podopiecznym  lub podopiecznymi ),
 • inicjowanie i włączanie się do różnych akcji organizowanych na rzecz potrzebujących,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych.

Pracując w naszym Klubie nie jesteś sam;

 • znajdziesz u nas wielu przyjaciół,
 • pomożesz potrzebującym,
 • poznasz ciekawych ludzi,
 • zdobędziesz nowe umiejętności,
 • rozwiniesz swoje zainteresowania,
 • staniesz się bardziej: odpowiedzialny, aktywny, twórczy, pomocny,
 • staniesz się otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • zwiększysz, po ukończeniu szkoły, swoje szanse na rynku pracy.

Podstawową cechą wolontariusza jest motywacja

Dlaczego warto zaangażować się w wolontariat

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który potrzebuje naszej pomocy. Najlepsza zapłata za pracę jest uśmiech i ciepłe słowo od osoby, która uzyskała pomoc.

Powodzenia i pamiętaj słowa Jana Pawła II

?Wymagaj od siebie choćby inni nie wymagali?

 

W przypadku, gdy praca nie spełnia Twoich oczekiwań, pojawiają się trudne sytuacje, wątpliwości, możesz liczyć na wsparcie swoich opiekunów!