Doradztwo Zawodowe

Doradztwo Zawodowe

 

,,Wybierz zawód, który lubisz a nigdy nie będziesz musiał pracować" - Konfucjusz


 

Od września 2012 r. w naszym ośrodku funkcjonuje pracownia doradztwa zawodowego prowadzona przez  mgr Izabelę Pluta oraz mgr Katarzynę Filip.

G i m n a z j a l i s t o !!!

Masz problem z wyborem szkoły?

Chcesz więcej wiedzieć na temat zawodów?

Chcesz poznać własne predyspozycje zawodowe?

PAMIĘTAJ!

NIE JESTEŚ SAM ZE SWOIM PROBLEMEM

Przyjdź do  doradcy zawodowego!!!

ZAPRASZAMY - POSTARAMY SIĘ POMÓC

 

Zadania  doradcy zawodowego:

 • diagnozowanie zapotrzebowania wychowanków na informacje,
 • pomoc w  planowaniu kształcenia i kariery zawodowej,
 • gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu i kierunku kształcenia,
 • wskazywanie osobom zainteresowanym ( młodzieży, rodzicom, nauczycielom) informacji na temat:
  • rynku pracy,
  • trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia,
  • możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w różnych obszarach świata pracy,
  • instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu codziennym i zawodowym,
  • alternatywnych możliwości kształcenia dla młodzieży z problemami emocjonalnymi i  niedostosowaniem społecznym,
 • udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych wychowankom i ich rodzicom,
 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących wychowanków do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • kierowania w sprawach trudnych do specjalistów,
 • koordynowanie działalności informacyjno-doradczej placówki
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.

Realizujemy swoje zadania m. in. poprzez:

 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących wychowanków do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • pomoc w  wyborze szkoły i zawodu wychowankom z problemami zdrowotnymi,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych.

Z usług doradcy zawodowego korzystać mogą:

 • uczniowie,
 • rodzice,
 • nauczyciele.

Na zajęciach z orientacji i doradztwa zawodowego będziemy:

 1. Poznawać siebie ? swoje mocne i słabe strony, swoje zdolności, zainteresowania, skłonności i predyspozycje edukacyjno ? zawodowe,
 2. Rozwijać postawę aktywną,
 3. Przygotowywać się do efektywnej autoprezentacji,
 4. Planować karierę edukacyjno zawodową,
 5. Przygotowywać się do właściwego wyboru szkoły ponadgimnazjalnej,
 6. Zapoznawać się z procedurą rekrutacyjną i wymaganiami do szkół ponadgimnazjalnych,
 7. Poznawać charakterystykę interesujących szkół ponadgimnazjalnych,
 8. Zapoznawać się ze światem zawodów,
 9. Zapoznawać się z wymaganiami i przeciwwskazaniami do danej pracy zawodowej,
 10. Uczyć się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, takimi jak: egzaminy, nowe środowisko szkolne.

Konsultacje indywidualne po wcześniejszym uzgodnieniu

z doradcą zawodowym.